อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

บล็อกความแข็ง Rockwell & ผิวเผิน Rockwell

ขอบเขตความแข็งของ Rockwell
ขอบเขตความแข็งแบบ Rockwell ผิวเผิน

บล็อกความแข็ง Brinell

บล็อกความแข็งอื่น ๆ

บล็อกความแข็ง Brinell
ขอบเขตความแข็ง

Vickers & Micro vickers Hardness Block

ขอบเขตความแข็ง
ขอบเขตความแข็งระดับไมโคร

หัวกด

หัวกด
หัวกด1

เลนส์ใกล้ตาและวัตถุประสงค์

อุปกรณ์กระทบ Leeb

เลนส์ใกล้ตาและวัตถุประสงค์
อุปกรณ์กระทบ Leeb

วัสดุสิ้นเปลืองโลหะ

วัสดุสิ้นเปลืองในการตัดโลหะ
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการเจียรขัดโลหะ